Program Techsoup pobiera opłatę administracyjną za każde przetworzone zamówienie na produkt technologiczny partnera. Opłata administracyjna ma pokryć koszty administracyjne prowadzenia programu.
Opłata administracyjna pozwala na ciągłe prowadzenie programu, rozwijanie go i dostarczanie coraz to nowych produktów technologicznych dla organizacji pozarządowych.Organizacje w wielu przypadkach nie płacą za software (ten przekazywany jest w ramach dotacji), a jedynie pokrywają koszty dystrybucji tej dotacji, wnosząc opłatę administracyjną.