Wszystkie zamówienia na oprogramowanie komputerowe realizowane są elektroniczne i nie otrzymujesz produktów na nośnikach.