Korzystanie z programu Technologie.org.pl zakłada brak możliwości zwrotu otrzymanego oprogramowania.