Awaryjność sprzętu w ofercie TechSoup jest znikoma.
Każdy egzemplarz obejmujemy 12-miesięczną gwarancją partnera -  FLEX IT , którą można wydłużyć odpłatnie do 3 lat.

W przypadku jakiejkolwiek awarii partnerzy starają się pomóc najpierw w drodze konsultacji telefonicznej lub e-mailowej, a jeżeli konieczna jest naprawa wysyłamy po sprzęt kuriera. Po dokonaniu czynności serwisowych (najczęściej jest to 1-3 dni roboczych, lecz nie dłużej nie 14 dni) jest on do użytkownika wysyłany pod wskazany adres.
Cały proces odbywa się bez jakichkolwiek kosztów po stronie nabywcy.


Image Placeholder
Image Placeholder