W przypadku sprzętu kupionego od GHS do 31 maja 2020 proszę zgłaszać usterkę na adres: rma.pl@flexitdistribution.com z podaniem numeru faktury i danych kontaktowych.

W przypadku sprzętu od EVK, proszę zgłosić usterkę na stronie:  http://centrum.serwisowe.evk.pl/cmr/zgloszenie

Szczegółowy opis i zdjęcia przyspieszają naprawę.

Warunki gwarancji obu partnerów:
EVK 
Flex IT - sprzęt kupiony do 31 maja 2020 (na 24-mies gwarancji)
Flex IT - sprzęt kupiony po 31 maja 2020 (na 12-mies lub 36-mies gwarancji)


Jednocześnie przypominamy, że utrata gwarancji następuje w przypadku:
a/ naruszenia lub zerwania plomb gwarancyjnych lub numerów seryjnych umieszczonych na sprzęcie lub podzespołach wchodzących w jego skład,
b/ stwierdzenia niefachowej ingerencji w produkt dokonanej przez nieuprawnione osoby,
c/ stwierdzenia uszkodzeń powstałych w transporcie do siedziby Gwaranta spowodowanych niewłaściwym zapakowaniem produktu.

Image Placeholder

Image Placeholder