Program jest dostępny tylko dla organizacji zarejestrowanych w Polsce.
  Zamówienia są realizowane tylko do kwalifikujących się organizacji, nie osób indywidualnych, w ramach Symantec Enterprise Guidelines.
  Kwalifikujące się organizacje muszą mieć roczny budżet mniejszy niż 25 450 000 zł.
  Oprogramowanie nie jest dostępne dla organizacji:
    zajmujących się polityką i lobbyingiem politycznym
    religijnych, z wyjątkiem organizacji charytatywnych i organizacji potrzebujących oprogramowania do świeckiej służby publicznej i niepropagujących wiary w konkretną religię.
  Organizacje, które popierają, wspierają lub praktykują dyskryminację na podstawie płci, pochodzenia, języka, orientacji seksualnej, narodowości, religii lub sytuacji socjoekonomicznej nie mogą brać udziału w tym programie. Organizacje muszą być w stanie potwierdzić, że nie dyskryminują na podstawie wyżej wymienionych czynników.