1.  Jeżeli chcesz sprawdzić stan środków, wejdź na https://www.microsoftazuresponsorships.com/Balance#i zaloguj się danymi organizacji (takie same dane jak do konta nonprofit.microsoft.com). Zobaczysz informację o obecnym stanie konta.

2. Załaduje się główne okno:
Image Placeholder

3.  Wejdź w Azure credits

4. Podaj wymagane dane i kliknij Continue

Image Placeholder
5. Otrzymasz potwierdzenie pomyślnego przesłania rejestracji.

Image Placeholder

6.  Jeśli chcesz sprawdzić czy Twoja środki Azure zostały już przypisane:

a.  Ponownie wejdź w Azure credits ze strony głównej. Zobaczysz informację Claimed!, co oznacza, że środki zostały przyznane i możesz przejść bezpośrednio do Azure.

b.  Lub wejdź w głównym menu w Resources a następnie Eligibility

Image Placeholder
Image Placeholder

7.  Jeżeli chcesz sprawdzić stan środków, wejdź na https://www.microsoftazuresponsorships.com/Balance#i zaloguj się danymi organizacji (takie same dane jak do konta nonprofit.microsoft.com). Zobaczysz informację o obecnym stanie konta.

Image Placeholder