Wszystkie programy zakupione u nas otrzymujesz w formie kluczy licencyjnych. Klucze licencyjne przesyłane są na adres mailowy Twojej organizacji po otrzymaniu wpłaty i przesłaniu zamówienia do realizacji.
Każdy produkt jaki pozyskasz w ramach programu Technologie.org.pl posiada licencję jednostanowiskową, co oznacza, że można go zainstalować na jednym komputerze.
Licencje na produkty Symantec i Bitdefender są przyznawane na okres 12 miesięcy.

Wszystkie pozostałe licencje są bezterminowe, o ile nie jest to subskrypcja terminowa.

W przypadku zniszczenia sprzętu, na którym zainstalowana jest licencja produktu Microsoft, można zainstalować ją na innym sprzęcie.
Do maila dołączona jest instrukcja pobrania pliku instalacyjnego produktu.

Uwaga! Klucze licencyjne do produktów Microsoft znajdują się na platformie VLSC.