Przedsiębiorstwo EVK powstało w 1986 r. Główną działalnością firmy jest profesjonalna regeneracja oraz odnawianie używanego, poleasingowego sprzętu komputerowego takich producentów jak Lenovo, Dell, HP, . EVK uczestniczy w programie Microsoft Registered Refurbisher, na mocy którego na zregenerowanych komputerach preinstalowane jest oprogramowanie systemowe i biurowe firmy Microsoft (komputery znakowane są odpowiednimi nalepkami licencyjnymi).

1. Uprawnionymi Beneficjentami do otrzymania sprzętu IT z oprogramowaniem Microsoft typu Citizenship w ramach Microsoft Registered Refurbisher są następujące organizacje:

  • Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, działające w zakresie działalności pożytku publicznego, której rezultaty dostępne są dla osób bez względu na ich wyznanie (z programu wyłączona jest działalność konfesyjna)
  • Organizacje kościelne posiadające osobowość prawną, działające w zakresie działalności pożytku publicznego, pod warunkiem posiadania odrębnej osobowości prawnej (niezależnej od parafii, zgromadzenia bądź kościoła). Wymagane jest zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą humanitarną
  • Biblioteki publiczne
  • Muzea
2. Produkty uzyskane w ramach programu mogą być wykorzystywane wyłącznie przez organizację uprawnioną, która weźmie udział w programie i wyłącznie do realizacji celów statutowych opisanych powyżej.

3. W przypadku przekazywania sprzętu bez zainstalowanego oprogramowania nie ma żadnych dodatkowych wymagań lub limitacji.