Program Box.org dostępny w ramach Technologie.org.pl umożliwia kwalifikującym się organizacjom pozarządowym i bibliotekom publicznym, preferencyjny dostęp do usług zarządzania treścią, czyli edycji i współpracy na plikach i dokumentach online.
Oprogramowanie Box pozwala na dzielenie się plikami, zarządzanie treścią i wirtualną usprawnia współpracę. Box.org jest inicjatywą Box Inc.

Kto może skorzystać?
          Organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, oprócz:
  • Szpitale, organizacje zajmujące się ubezpieczeniami zdrowotnymi, oraz powiązane
  • Związki zawodowe
  • Jednostki rządowe
  • Organizacje udzielające pożyczek lub kredytów
  • Szkoły, uniwersytety
  • Biblioteki publiczne
Budżet: organizacje kwalifikują się bez względu na budżet
O czym warto pamiętać?
Ilość: Organizacje mogą zamówić jedną licencję w ciągu istnienia
Istniejący klienci: Organizacje, które są już klientami i posiadają subskrypcje nie mogą odnawiać tych subskrypcji    w ramach programu dotacji Box (należy zamówić na nowo)
Warunki korzystania: Organizacje zamawiające produkty Box muszą zgodzić się na wszelkie warunki korzystania dotyczące tej oferty.
Polityka antydyskryminacyjna:
Organizacje, które popierają, wspierają lub praktykują dyskryminację ze względu na wiek, pochodzenie, płeć, niepełnosprawność, rasę, wielkość, religię, orientację seksualną lub na tle społeczno-gospodarczym, nie kwalifikują się do udziału w tym programie. Organizacje muszą być gotowe i zdolne zaświadczyć, że nie dyskryminują z żadnego z tych powodów, w celu uzyskania produktów w tym programie.
Studium przypadku: Zamawiające organizacje muszą być gotowe dostarczyć dodatkowe informacje związane z wykorzystaniem produktów Box.
Dystrybucja produktów: produkty zamawiane przez program będą udostępniane jedynie kwalifikującym się organizacjom, a nie osobom indywidualnym. Produkty Box nie mogą być przekazywane lub ponownie sprzedawane.