Autodesk to oprogramowanie do projektowania. Pomaga wymyślać, projektować i tworzyć lepszy świat. Zarówno projektanci, inżynierowie architekci, jak również graficy, studenci i pasjonaci wykorzystując swoją kreatywność mogą, dzięki oprogramowaniu Autodesk mogą urzeczywistniać swoje pomysły. Dzięki produktom Autodesk można projektować budynki, infrastrukturę, produkty, treści rozrywkowe i wiele innych. Projektując możecie zmieniać świat!
Autodesk pomaga ludziom w wyobrażaniu sobie, projektowaniu i tworzeniu lepszego świata. Każdy od: profesjonalnych projektantów, inżynierów oraz architektów po artystów, studentów i hobbystów architektury, korzysta z oprogramowania Autodesk, wykorzystując swoją kreatywność i tworząc nową rzeczywistość.
Autodesk od teraz wspiera organizacje pozarządowe wyposażając je w najnowsze oprogramowanie do projektowania. 
Kto może skorzystać?
  Organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, oprócz:
 • Biblioteki publiczne
 • Organizacje podejmujące działalność legislacyjną i polityczną
 • Organizacje reprezentujące konkretną grupę interesów (tzw. advocacy organizations)
 • Organizacje prowadzące świadczenia pracownicze
 • Organizacje religijne bez wyznaczonej społeczności świeckiej. Społeczność świecka jest definiowana jako organizacja inna od kościoła lub organizacji religijnej, która działa na rzecz innych niezależnie od ich wiary i nie propaguje konkretnego wyznania.
 • Budżet: produkty w tym programie mogą zamawiać organizacje z rocznym budżetem sięgającym 10 milionów dolarów lub mniej.
  O czym warto pamiętać?
  Ilość: organizacje mogą w ciągu jednego roku fiskalnego (od 1 lipca do 30 czerwca) zamówić dwie subskrypcje na każdy produkt Autodesk.
  Istniejący klienci: organizacje, które w ciągu ostatnich trzech lat zamówiły dowolny produkt Autodesk poza programem, nie są uprawnione do wzięcia udziału w programie Technologie.org.pl bez zgody Fundacji TechSoup i Autodesk.
  Warunki: organizacje zamawiające produkty Autodesk muszą wyrazić zgodę na warunki korzystania z programu.
  Okres trwania licencji: Autodesk zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia umowy licencyjnej jeśli:
 • Organizacja nie spełnia kryteriów kwalifikacyjnych ustanowionych przez Autodesk i jego partnerów strategicznych.
 • Organizacja zostanie wykluczona z programu Technologie.org.pl
 • Autodesk i TechSoup zakończą współpracę
 • Organizacja przeniesie lub podejmie próby przeniesienia i sprzedaży produktów Autodesk.
 • Polityka antydyskryminacyjna: Organizacje wspierające lub praktykujące dyskryminację ze względu na wiek, pochodzenie etniczne, płeć, narodowość, niepełnosprawność, rasę, budowę ciała, religię, orientację seksualną, status społeczno-ekonomiczny nie są uprawnione do skorzystania z tego programu. Organizacja powinna być w stanie wykazać, że nie wspiera ani nie praktykuje dyskryminacji.
  Studium przypadku: Organizacja otrzymująca darowiznę powinna wykazać chęć i możliwość przekazania Autodesk informacji potrzebnych do tworzenia studium przypadków oraz wyrażenia opinii o tej usłudze.
  Dystrybucja produktu:
   Produkty zostaną przekazane w ramach programu jedynie zakwalifikowanym organizacjom, a nie osobom prywatnym.
   Organizacje otrzymujące produkt nie mogą go przekazać ani sprzedać.
  Więcej informacji o oprogramowaniu: Strona Autodesk. Galeria projektów.