Jeżeli Wasza organizacja w przeszłości złożyła zamówienie na oprogramowanie lub sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, to konto nie może być usunięte.

Konto może zostać jedynie zawieszone.

Jest to ważne dla organizacji w przypadku potrzeby sprawdzenia legalności oprogramowania.