Podczas procesu rejestracji prosimy o odpowiedz na kilka pytań, w szczególności o rodzaj działalności. Tutaj należy wybrać główny, najbardziej trafny, dominujący rodzaj działalności organizacji, zgodny ze statutem Waszej organizacji.  

Aby rozpocząć rejestrację należy wejść na ten link.
Adres - musi być identyczny z adresem podanym w KRS.

Budżet organizacji - prosimy o podanie kosztów za zeszły rok zgodny z rocznym sprawozdaniem.

W przypadku nowych organizacji wystarczy planowany budżet na obecny rok. Budżet jest jednym z kryteriów kwalifikacji do programu. Jeśli organizacja nie ma budżetu na IT (nie składała jeszcze sprawozdania, nie ma ustalonej rocznej wysokości składek członkowskich wraz z decyzją jaką ich część przeznacza na IT), wpiszcie jakąś minimalną kwotę np. 20 zł

Misja organizacji - w kilku zdaniach prosimy o opisanie misji organizacji zgodnie ze statutem.

Liczba komputerów - prosimy o podanie liczby komputerów lub laptopów wykorzystywanych w codziennej pracy organizacji. Mogą to być stacje robocze należące do organizacji lub po prostu wykorzystywane przez jej członków do pracy przy codziennych działaniach organizacji.