Zmiana adresu siedziby/nazwy organizacji
Wszelkie zmiany są wprowadzane z poziomu administratora. Prześlij dane, które należy uaktualnić na rejestracja@techsoup.pl.
W przypadku zmiany nazwy bądź adresu siedziby organizacji prosimy o przesłanie aktualnego odpisu KRS.

Zmiana adresu e-mail
Aby zmienić adres e-mail w danych organizacji, wyślij mail na adres rejestracja@techsoup.pl

Zmiana osoby kontaktowej
Aby zmienić dane osoby kontaktowej, prosimy o przesłanie danych nowej osoby kontaktowej na adres rejestracja@techsoup.pl
W przypadku, gdy osoba kontaktowa nie występuje w KRS, prosimy o przesłanie upoważnienia od Zarządu. Jest to warunek konieczny do zmiany danych.Prosimy o przesłanie danych nowej osoby w formacie:

Nazwa organizacji:
NIP:
KRS: 

aktualne konto:
Imię Nazwisko
adres e-mail 

konto nowej osoby
Imię Nazwisko
adres e-mail 

Jeśli nowa osoba jest już zarejestrowana w Techsoup, prosimy o taką informację. (nie jest to konieczne, ale ważne ze względu na powtórzony adres e-mail)

Weryfikacja danych na koncie organizacji.

Jeśli dane na koncie są nieaktualne - prosimy o przesłanie, które należy zaktualizować na adres rejestracja@techsoup.pl
Dane mogą być zweryfikowane tylko z poziomu administratora.