Zapoznaj się z nowym procesem pozyskiwania produktów Microsoft Office 2019

Wraz z wprowadzeniem pakietu Office Standard (2019, 2021) firma Microsoft zmieniła zasady pobierania i instalowania wszystkich pakietów Office oraz poszczególnych aplikacji, w tym programów Visio i Project, przez klientów korzystających z licencjonowania grupowego. W przeciwieństwie do poprzednich wersji pakietu Office, które zostały uzyskane w ramach licencjonowania grupowego, produkty Office 2019, 2021 nie mogą być pobierane bezpośrednio poprzez platformę Volume Licensing Service Center (VLSC).

Jeśli zamówiłeś już produkt pakietu Office Standard (2019, 2021) za pośrednictwem TechSoup i otrzymałeś wiadomość e-mail od VLSC z powiadomieniem, że Twoja umowa licencyjna jest gotowa do przyjęcia, możesz skorzystać z tych instrukcji, aby uzyskać produkt.

Instrukcja pobierania i instalacji pakietu Office Standard (2019, 2021) dla systemu Windows

 

Od wydania pakietu Office 2019 wszystkie produkty pakietu Office dla systemu Windows dostępne w ramach licencjonowania zbiorowego korzystają z technologii „kliknij i uruchom” zamiast starego instalatora systemu Windows. Aby wdrożyć licencjonowane zbiorcze wersje produktów pakietu Office 2019 dla użytkowników w organizacji, użyj narzędzia Office Deployment Tool (ODT).

Aby pobrać produkty pakietu Office 2019, potrzebujesz szerokopasmowego połączenia internetowego o prędkości pobierania co najmniej 20 Mb/s. Należy pamiętać, że produkty Office 2019 wymagają systemu Windows 10 i nie będą działać w starszych wersjach systemu Windows.


Krok pierwszy:  Zarejestruj się na platformie VLSC i zaakceptuj umowę licencyjną użytkownika

 Jeśli jeszcze tego nie wykonano, zarejestruj się na platformie VLSC i zaakceptuj umowę licencyjną użytkownika dla zamówionych produktów Office 2019, realizując wyłącznie krok pierwszy i drugi w naszej skróconej instrukcji obsługi VLSC.


Krok drugi: Uzyskaj klucz produktu Office 2019 z platformy VLSC
 1.  Zaloguj się na platformie  Volume Licensing Service Center
 2. Wybierz kartę Pliki do pobrania i klucze .
 3. Znajdź swój produkt pakietu Office (2019, 2021) na liście i kliknij jego łącze Klucz .
 4. W tabeli pod nazwą produktu znajdź klucz produktu w kolumnie zatytułowanej (Key) Klucz . Kolumna (Type) Typ klucza powinna zawierać MAK, a nie KMS. Zdjęcie poniżej.
 5. Skopiuj indywidualny klucz produktu z tej tabeli i wklej go do programu takiego jak Notatnik lub kliknij Eksportuj wszystkie klucze: CSV , tuż nad listą produktów, aby pobrać listę kluczy w formacie wartości rozdzielonych przecinek (który można otwarte w Excelu). Ta lista będzie zawierać wszystkie klucze licencji zbiorczych powiązane z umowami w Twoim profilu w VLSC.
 • Pakiety Office mają oddzielne klucze instalacyjne dla funkcji online, takich jak aplikacje internetowe. Te klucze nie są takie same jak klucze produktów MAK i nie można ich używać do zbiorczej aktywacji produktów stacjonarnych.
 • UWAGA!
  W przypadku Office (2019, 2021) jest tylko jeden klucz, którego używamy do instalacji oprogramowania na tylu komputerach, na ile kupiliśmy licencję.

Przypisana do tego klucza kolumna Rodzaj powinna wskazywać MAK, nie KMS.


Image Placeholder
Krok trzeci: Pobierz narzędzie Office Deployment Tool (ODT)
 1. Pobierz narzędzie Office Deployment Tool ze strony Microsoftu.
 2. Po zakończeniu pobierania ODT otwórz go (podwójne kliknięcie)  i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby go wypakować do wybranego  folderu na Twoim urządzeniu.
 3. Po wykonaniu poprzednich kroków w wybranym przez Ciebie folderze powinien się pojawić plik o nazwie setup.exe i kilka przykładowych plików „konfiguracyjnych” mających rozszerzenie .xml.
 4. Usuń pliki .xml. Pozostaw tylko plik setup.exe.

Krok czwarty: Pobierz i przygotuj pliki konfiguracyjne

Pobierz potrzebne pliki konfiguracyjne z poniższej tabeli, klikając prawym przyciskiem myszy łącze do potrzebnego pliku, wybierając opcję Zapisz łącze jako ... i zapisując plik w tym samym folderze, w którym wyodrębniono plik setup.exe w kroku trzecim.

Dowiedz się, czy potrzebujesz wersji 32-bitowej, czy 64-bitowej.

Za pomocą tego konfiguratora - przygotujesz plik do pobrania właściwego produktu.
 • Wybierz produkt - 32 lub 64 bit, zależnie od wersji twojego systemu Windows:

Office

Project

Visio

Inne indywidualne zastosowania

Standard pakietu Office 2019 (32-bitowy)

Project 2019 (32-bitowy)

Visio Standard 2019 (32-bitowy)

Dostęp 2019 (32-bitowy)

Office Standard 2019 (64-bitowy)

Project 2019 (64-bitowy)

Visio Standard 2019 (64-bitowy)

Dostęp 2019 (64-bitowy)

Office Professional Plus 2019 (32-bitowy)

Project Professional 2019 (32-bitowy)

Visio Professional 2019 (32-bitowy)

Outlook 2019 (32-bitowy)

Office Professional Plus 2019 (64-bitowy)

Project Professional 2019 (64-bitowy)

Visio Professional 2019 (64-bitowy)

Outlook 2019 (64-bitowy)

 

 

 

PowerPoint 2019 (32-bitowy)

 

 

 

PowerPoint 2019 (64-bitowy)

 

 

 

Wydawca 2019 (32-bitowy)

 

 

 

Wydawca 2019 (64-bitowy)

 

 

 

Skype dla firm 2019 (32-bitowy)

 

 

 

Skype dla firm 2019 (64-bitowy)

Następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby dodać klucz produktu uzyskany z VLSC w kroku drugim do pliku konfiguracyjnego.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik konfiguracyjny i wybierz Edytuj, aby otworzyć plik w Notatniku.
 2. Poszukaj następującego wiersza tekstu w pliku konfiguracyjnym:
  • PIDKEY = "##### - ##### - ##### - ##### - #####"
Image Placeholder
3. W tym wierszu zastąp ##### - ##### - ##### - ##### - ##### swoim kluczem aktywacyjnym klienta
MAK; Aby to zrobić, skopiuj klucz, w którym go zapisałeś i wklej go tutaj. Musisz pozostawić cudzysłowy przed i po kluczu.

Image Placeholder


4. Zapisz plik i zamknij go.

Jeśli zamówiłeś więcej niż jeden typ produktu Office, będziesz musiał edytować plik konfiguracyjny i dodać inny klucz dla każdego produktu, na który otrzymałeś licencję.

Jeśli potrzebujesz bardziej niestandardowego wdrożenia i masz wiedzę informatyczną, możesz użyć narzędzia Microsoft Office Customization Tool, aby utworzyć własne pliki konfiguracyjne.


Uwaga: 
Za pomocą tego konfiguratora - przygotujesz plik do pobrania właściwego produktu.
 • Wybierz produkt - 32 lub 64 bit, zależnie od wersji twojego systemu Windows:
Image Placeholder

 • W sekcji Licenscing and acivation dodaj klucz wygenerowany w VLSC i koniecznie zaznacz Multiple Activation Key

Image Placeholder
 
 • Kliknij Export i pobierz potrzebny plik konfiguracyjny o nazwie Configuration.xml.  (nie zmieniaj tej nazwy!)

Image Placeholder


 • Zapisz ten pliki w tym samym folderze, do którego w kroku trzecim wypakowano plik setup.exe.


Image Placeholder

W przypadku zamówienia więcej niż jednego rodzaju produktu Office należy wygenerować i edytować odpowiedni plik konfiguracyjny i dodać za każdym razem klucz dla każdego produktu, któremu przypisano licencję. 


Krok piąty: Pobierz i zainstaluj swój produkt

UWAGA! Warto pamiętać, że po zainstalowaniu produktów Office 2019 zostaną odinstalowane wszystkie wcześniejsze wersje pakietu Office. Przed rozpoczęciem instalacji należy zapisać pliki i zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje pakietu Office.


1.
Przejdź do folderu zawierającego setup.exe i pliki konfiguracyjne.

2.
Aby przygotować się do następnego kroku, musisz skopiować nazwę pliku konfiguracyjnego odpowiadającego produktowi, który chcesz zainstalować. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy plik konfiguracyjny, wybierz Zmień nazwę i naciśnij Ctrl + C, aby skopiować nazwę pliku. Następnie kliknij w innym miejscu folderu, aby odznaczyć plik konfiguracyjny bez zmiany jego nazwy.

3. 
Aby wykonać następujące kroki, musisz użyć wiersza polecenia, tekstowego interfejsu wiersza poleceń działającego w systemie Windows. Aby otworzyć wiersz polecenia, przytrzymaj klawisz Shift, kliknij prawym przyciskiem myszy gdzieś w folderze zawierającym plik setup.exe i pliki konfiguracyjne, a następnie wybierz Otwórz tutaj okno poleceń . Mogą zmienić język, zmieniając następujący wiersz: <Identyfikator języka = "en-pl" /> .
Image Placeholder

4.
Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, ale zastąp „configuration.xml” nazwą skopiowanego pliku konfiguracyjnego; Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wklej w wierszu polecenia (zalecamy otwarcie czarnego ekranu „Wiersza polecenia” (CMD), aby uruchomić polecenia konfiguracji):

Image Placeholder


5.
Wpisz: 
 • setup /download configuration.xml
 • Podczas wklejania nazwy pliku konfiguracyjnego pamiętaj o dodaniu .xml na wypadek jego braku.
Image Placeholder6. 
Nawet jeśli nic się nie dzieje, produkt zostanie pobrany w tle. Pobieranie będzie się składać z dużego pliku, a jego ukończenie może trochę potrwać. Po zakończeniu pobierania powrócisz do wiersza polecenia.7.
Po zakończeniu pobierania możesz przystąpić do instalacji produktu. Ale najpierw sprawdź, czy nie masz żadnej prefabrykowanej instalacji Microsoft365 / Office365, jeśli tak jest, przejdź do odinstalowania, ponieważ koliduje z instalacją Office 2019 i nie pozwoli Ci go zainstalować.

8.
Aby kontynuować instalację, uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia, ale jeszcze raz zastąp „configuration.xml” nazwą skopiowanego pliku konfiguracyjnego; w tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wklej :
 • setup /configure configuration.xml
 • Teraz również upewnij się, że nazwa pliku konfiguracyjnego kończy się na .xml
9.
Po zakończeniu instalacji powrócisz do wiersza polecenia. Zamknij wiersz polecenia i wróć do pulpitu. Twoje produkty pakietu Office 2019 zostaną zainstalowane i gotowe do użycia. Przy pierwszym użyciu dowolnej aplikacji, na przykład Word, zostaniesz poproszony o aktywację produktu, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi jego aktywacji online.

Jeśli potrzebujesz dostosować instalację lub potrzebujesz bardziej szczegółowych instrukcji, zapoznaj się z Przewodnikiem wdrażania pakietu Office 2019 dla informatyków firmy Microsoft


Produkty Office (2019,2021) zostały zainstalowane i są gotowe do użycia.

Więcej informacji na temat dostosowania instalacji i bardziej szczegółowe instrukcje znajdują się w opracowanym przez Microsoft dokumencie.