Bitdefender to lider na rynku oprogramowania antywirusowego; z jego produktów korzysta już ponad 500 milionów użytkowników na całym świecie.
Celem działalności Bitdefender jest tworzenie bezpiecznego Internetu, doskonałej platformy dla rozkwitu edukacji, wolności osobistej i wolnej wymiany pomysłów. Firma ta pragnie, by świat wirtualny był miejscem bezpiecznej zabawy dla dzieci, miejscem spotkań towarzyskich i nauki dla nastolatków, którzy nie musieliby obawiać się więcej przemocy w sieci, czy platformą biznesu, zakupów internetowych i osobistego rozwoju dla dorosłych, bez obaw o wyłudzenia danych, oszustwa bankowe i inne tego typu zagrożenia.
Kto może skorzystać?
  Organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, oprócz:
 • Uniwersytety
 • Szkoły zawodowe
 • Niektóre kluby sportowe, i/lub społeczne.
 • Organizacje o działaniu politycznym lub legislacyjnym
 • Organizacje próbujące wpływać na opinię publiczną
 • Biblioteki publiczne
  Budżet: Organizacje z rocznym budżetem mniejszym lub równym 1.4 mln USD 

O czym warto pamiętać ?

  Ilość: Organizacje mogą zamówić do 50 licencji na użytkownika w ciągu jednego roku fiskalnego (od 1 lipca do 30 czerwca). Licencje mogą być na jeden lub kilka produktów.
  Warunki korzystania: Organizacje zamawiające produkty Bitdefender muszą zgodzić się na wszelkie warunki korzystania dotyczące tej oferty.
  Polityka antydyskryminacyjna: Organizacje, które wspierają lub praktykują dyskryminację ze względu na wiek, pochodzenie, płeć, niepełnosprawność, rasę, wielkość, religię, orientację seksualną lub na tle społeczno-gospodarczym, nie kwalifikują się do udziału w tym programie. Organizacje muszą być gotowe i zdolne zaświadczyć, że nie dyskryminują z żadnego z tych powodów, w celu uzyskania produktów w tym programie.
  Studium przypadku: Zamawiające organizacje muszą być gotowe dostarczyć dodatkowe informacje związane z wykorzystaniem produktów Bitdefender.
  Dostępność produktów: Produkty w tym programie dostępne są jedynie dla organizacji, które kwalifikują się, nie zaś dla osób indywidualnych. Organizacje zamawiające nie mogą odsprzedawać lub przekazywać produktów Bitdefender.