Ważność kwalifikacji organizacji do programu TechSoup Polska wynosi cztery (4) lata.

Od momentu zakwalifikowania organizacji do programu TechSoup Polska, rozpoczyna się tzw. ważność kwalifikacji, która wynosi dokładnie cztery (4) lata.

Skutkiem tego, raz na cztery lata, organizacja uczestnicząca w programie powinna zaktualizować swoje dane zapisane w bazie danych programu TechSoup Polska.

Jeśli zapytamy Was o aktualizację danych lub taka informacja wyświetli się na Waszym koncie (po zalogowaniu na www.techsoup.pl), będziemy oczekiwać potwierdzania poprawności aktualnych danych lub ich aktualizacji.


Image Placeholder


Często zadawane pytania:

1. Na naszym koncie lub w trakcie składania zamówienia pojawia się informacja “Ważność Waszego konta wygasła”. Co powinniśmy zrobić?

Jeśli zobaczycie taką informację oznacza to, że zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

  • ostatni raz potwierdzaliśmy poprawność danych Waszej organizacji więcej niż 4 lata temu
  • dostarczone przez Was dokumenty (statut organizacji, odpis z KRS) są już nieaktualne 
Nie oznacza to, że utraciliście status organizacji zarejestrowanej w programie TechSoup Polska.

Oznacza to, że musimy Was ponownie zakwalifikować, abyście mogli dalej korzystać ze specjalnych ofert dla organizacji non-profit.

2. Co mamy zrobić, aby zostać ponownie zakwalifikowani? 

Wejdźcie na Wasz profil i sprawdźcie czy dane Waszej organizacji są aktualne. 

Jeśli są aktualne (nie zmieniły się) prosimy, żeby osoba upoważniona do reprezentowania organizacji przesłała nam wiadomość na adres rejestracja@techsoup.pl z informacją: Oświadczam, że dane organizacji, zakres działalności i pozostałe dane nie uległy zmianie.
Prosimy o podanie numeru KRS lub NIP organizacji, co przyspieszy proces rekwalifikacji.

Jeśli są nieaktualne (zmieniły się), potrzebujemy od Was informacji.
Przez zmianę uznajemy zmiany w zakresie danych np.

  • nazwy organizacji,
  • dane osoby kontaktowej, adresy e-mail organizacji,
  • adres fizyczny organizacji, 
  • zapisy w statucie organizacji, przedmiot działalności organizacji
  • pozostałe dane w KRS
Jeśli powyższe dane uległy zmianie, prosimy prześlijcie aktualne informacje na adres: rejestracja@techsoup.pl w formacie

Nazwa organizacji + KRS organizacji + NIP organizacji
prosi o zmianę następujących danych
stare dane: np. e-mail kontaktowy
nowe dane: np. nowy e-mail kontaktowy
Oświadczam, że pozostałe dane organizacjii nie uległy zmianie. 

Ten mail, podobnie jak mail z oświadczeniem o poprawności danych, musi być wysłany z maila organizacji, który jest adresem użytym do zarejestrowania organizacji w TechSoup Polska lub też z maila osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji.

Jeśli osoby wskazane do reprezentowania organizacji w programie TechSoup Polska zmieniły się, prosimy o przesłanie skanu stosownego pełnomocnictwa.


3. Kiedy znów będziemy mogli korzystać z konta w TechSoup Polska?

Po weryfikacji potwierdzimy, że dane na Waszym profilu w TechSoup Polska są zgodne z rzeczywistością lub wprowadzimy do systemu nadesłane przez Was zaktualizowane dane i dokumenty organizacji.  

Wówczas status “organizacja zakwalifikowana” zostanie przywrócony i Wasze konto będzie aktywne. Znów będziecie mogli korzystać z ofert naszych partnerów technologicznych.

4. Po co ta ponowna kwalifikacja? Nigdy wcześniej nie widzieliśmy takiej informacji. 

Wprowadzamy proces odświeżenia kwalifikacji na prośbę naszych partnerów technologicznych. Firmy oferujące bezpłatnie oprogramowanie, przekazujące dotacje czy oferujące zniżki na produkty technologiczne robią to, by wspierać misje działających i aktywnych organizacji pozarządowych z całego świata.

Jeśli organizacja zaprzestała swojej działalności lub przeszła w sektor finansowany przez instytucje państwowe, wówczas nie potrzebuje już wsparcia w takiej formie.

Dlatego też co cztery (4) lata w TechSoup Polska weryfikujemy wszystkie zarejestrowane u nas organizacje, potwierdzamy poprawność Waszych danych i faktyczny status organizacji non-profit. 

Image Placeholder