Rejestracja organizacji jest warunkiem uczestnictwa w Programie Techsoup. Dzięki rejestracji, Twoja organizacja będzie mogła skorzystać z oferty nowoczesnego oprogramowania, usług IT i sprzętu komputerowego na preferencyjnych warunkach dla organizacji non-profit.
Proces rejestracji jest szybki i wygodny, a twoja organizacja nic na tym nie traci.

Proces rejestracji składa się z dwóch kroków:

  • podanie danych do kontaktu osoby, która będzie logować się do Programu na www.techoup.pl
  • podanie danych organizacji, która ma być zarejestrowana oraz załączyć odpis z KRS i Statut 

UWAGA!
Osobą kontaktową powinna być osoba pełniąca funkcję członka zarządu w organizacji, która jest rejestrowana lub osoba upoważniona przez zarząd organizacji do rejestracji i zarządzania kontem na podstawie stosownego pełnomocnictwa.
W tym ostatnim przypadku prosimy o załączenie skanu pisemnego pełnomocnictwa (np. PDF), które będzie zawierało co najmniej:
  1. dane osoby upoważnionej do rejestracji organizacji przez jej zarząd (imię, nazwisko, funkcja w organizacji, adres e-mail który został wykorzystany w założeniu konta personalnego)
  2. dane członków zarządu, którzy udzielają pełnomocnictwa zgodnie z zasadami reprezentacji w organizacji (imię, nazwisko, pełniona funkcja, adres e-mail do kontaktu, telefon do kontaktu)
  3. wyrażoną zgodę członków zarządu organizacji na zarejestrowanie przez w/w osobę organizacji w programie Technologie.org.pl prowadzonym przez Fundację TechSoup
  4. podpisy członków zarządu, datę i miejscowość sporządzenia pełnomocnictwa oraz pieczątkę organizacji
W komunikacji z organizacją, będziemy wykorzystywać oficjalny adres e-mail organizacji. To na niego będą przesyłane wiadomości na temat zamówień, dostęp do programów czy inne ważne informacje.  
Proces rejestracji trwa zazwyczaj od kilku dni roboczych, przy czym w przypadku dodatkowych pytań, może ulec wydłużeniu.