Długość procesu kwalifikacji zależy od ilości czekających organizacji oraz dokładności wypełnienia danych podczas rejestracji.

Średni czas to 3 dni robocze od momentu dostarczenia wszystkich dokumentów. 

Zespół TechSoup realizuje kwalifikacje do 21 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach lub w przypadku specjalnej kwalifikacji, ten okres może się wydłużyć.
Ważne jest, aby wpisać wartość w polu budżet. Powinna to być kwota z poprzedniego sprawozdania organizacji pozarządowej.
Jeśli organizacja nie ma budżetu na koszty informatyczne, nie składała jeszcze sprawozdania lub nie ma ustalonej rocznej wysokości składek członkowskich wraz z decyzją jaką ich część przeznacza na IT, prosimy o wpisanie minimalnej kwoty jaką rocznie planujecie wydać na sprzęt, np. 20 zł.

Uwaga! Kwalifikacja organizacji ważna jest cztery lata. Co cztery lata należy aktualizować dane lub - jeśli zapytamy - potwierdzić, że nic się nie zmieniło.