Szkoły, których organem prowadzącym są organizacje pozarządowe, np. fundacje czy stowarzyszenia, to w zakresie kwalifikowalności ustalonym przez poszczególnych partnerów technologicznych (tzw. donorów) mogą być beneficjentem programu TechSoup Polska.

Szkoły, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego (JST) lub inna jednostka administracji samorządowej lub rządowej, nie mogą wziąć udziału w programie TechSoup Polska.

W przypadku szkół prowadzonych przez JST, polecamy zainteresowanie się projektem Meet and Code (https://meet-and-code.org/pl/pl/). Jeśli reprezentujesz organizację pozarządową wspierającą rozwój szkoły i chcesz zorganizować wydarzenie promujące kodowanie dla osób w wieku 8 - 24 lata, corocznie w okolicach maja/czerwca uruchamiany jest nabór wniosków grantowych.

Przykładowo w ramach Meet and Code (https://meet-and-code.org/pl/pl/poszukujemy najbardziej kreatywnych pomysłów na wydarzenia oraz najbardziej oryginalnych realizacji spotkań z kodowaniem zorganizowanych w krajach objętych inicjatyw.

Image Placeholder
Inicjatywę realizuje niemiecka organizacja Haus des Stiftens gGmbH prowadząca portal technologiczny Stifter-helfen oraz partnerzy sieci TechSoup Europe w poszczególnych krajach.

Realizacja Meet and Code jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu SAP SE.