Misją bibliotek jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury. Natomiast misją TechSoup jest m.in. ułatwienie bibliotekom dostępu do jak najlepszych technologii potrzebnych czytelnikom i czytelniczkom.
 
Dzięki partnerstwom TechSoup z firmami technologicznymi biblioteki publiczne mogą zapewnić swoim czytelnikom i czytelniczkom nowoczesny i bezpieczny  sprzęt komputerowy z oryginalnym, legalnym oprogramowaniem.

Co daje bibliotece udział w programie?

Uczestnictwo biblioteki w programie TechSoup daje dostęp do otrzymywania na prefencyjnych warunkach oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Biblioteki mogą skorzystać z ofert wnosząc niską opłatę administracyjną, która stanowi nawet kilka lub kilkanaście procent wartości rynkowej danego produktu.

Oprogramowanie partnerów dostępne dla bibliotek publicznych w Polsce:





 
 

 Veritas Backup Exec 16
 

     




  




 
 

Markowy, regenerowany sprzęt IT na 12 lub 24-miesięcznej gwarancji:

Partner dostarczający profesjonalnie zregenerowany sprzęt to FLEX IT Distribution

Jak biblioteka może skorzystać z programu?

Przed złożeniem pierwszego zamówienia konieczna jest rejestracja w programie

Rejestracja jest prosta i zajmuje kilka minut. 

Wejdź na techsoup.pl/rejestracja i zarejestruj osobę kontaktową a następnie Twoją bibliotekę. 

Osobą kontaktową powinna być osoba pełniąca funkcję dyrektora lub zastępcę dyrektora biblioteki, która jest rejestrowana lub osoba upoważniona przez dyrekcję biblioteki do rejestracji i zarządzania kontem na podstawie stosownego pełnomocnictwa.

W tym ostatnim przypadku prosimy o załączenie skanu pisemnego pełnomocnictwa, które będzie zawierało co najmniej:

  1. dane osoby upoważnionej do rejestracji biblioteki przez jej dyrekcję (imię, nazwisko, funkcja w bibliotece, adres e-mail który został wykorzystany w założeniu konta personalnego)
  2. dane dyrektora lub zastępcy dyrektora biblioteki, którzy udzielają pełnomocnictwa zgodnie z zasadami reprezentacji w bibliotece (imię, nazwisko, pełniona funkcja, adres e-mail do kontaktu, telefon do kontaktu)
  3. wyrażoną zgodę dyrekcji biblioteki na rejestrację i zarządzanie przez w/w osobę kontem biblioteki w programie Technologie.org.pl prowadzonym przez TechSoup Polska
  4. czytelne podpisy dyrekcji, datę i miejscowość sporządzenia pełnomocnictwa oraz pieczątkę biblioteki

Kolejny krok należy do nas. W przeciągu od 7 do 14 dni roboczych biblioteka otrzyma e-mailem informację z wynikiem kwalifikacji. Od tego momentu możliwe jest korzystanie z programu. 

Jak otrzymać produkty? 

Z chwilą otrzymania od TechSoup wiadomości o zakwalifikowaniu do programu, można zalogować się na konto organizacji w serwisie www.techsoup.pl, dodać wybrane produkty do tzw. koszyka i potwierdzić zamówienie. Następnie należy opłacić fakturę proforma, którą TechSoup prześle na adres e-mail biblioteki.

W przypadku zamówienia:

  • oprogramowania komputerowe - biblioteka otrzymuje instrukcję pobrania ze strony WWW danego partnera technologicznego i klucze licencyjne w przeciągu 5 dni roboczych
  • regenerowanego sprzętu komputerowego - wysyłka realizowana jest w przeciągu 5 dni roboczych od dnia zapłaty

Jakie koszty ponosi biblioteka za udział w programie?

Rejestracja i uczestnictwo organizacji w programie TechSoup są bezpłatne.

Dopiero, gdy biblioteka chce zawnioskować o konkretny produkt, należy wnieść opłatę administracyjną przypisaną do produktu.

Chcesz wiedzieć więcej o programie?

Przeczytaj Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ), w których dowiesz się szczegółów nt.

  • zasad rejestracji i kwalifikacji
  • zasad składania i realizacji zamówień
 

Brak odpowiedzi na Twoje pytanie?

Napisz do nas: kontakt@techsoup.pl